O Stena Recykling | Stena Ekostacja

O Stena Recykling


Stena Recycling jest liderem wśród firmy recyklingowych świadczących usługi Total Waste Management dla przemysłu i biznesu (kompleksowe zarządzanie odpadami). Poprzez innowacyjne, opłacalne rozwiązania, odzyskujemy i przetwarzamy odpady pochodzące z przemysłu, sieci detalicznych, biur, sektora usług publicznych, medycznych itd. Ofertujemy także usługi związane z recyklingiem, takie jak: transport i usługi logistyczne, outsourcing gospodarki odpadami oraz szkolenia i doradztwo.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wartość dla naszych klientów w całym łańcuchu recyklingu: od praktycznych działań w zakresie odzysku odpadów i ich przetwarzania obejmujących usługi do wsparcia technologicznego i raportowania. Poprzez nasze rozwiązania tworzymy efektywną i opłacalną dla naszych klientów gospodarkę odpadami, chronimy środowisko i przyczyniamy się do lepszego wykorzystania ograniczonych zasobów Ziemi.

Stena Recycling, obecna w Polsce od 2001 r., posiada 25 lokalizacji na terenie całego kraju, w których prowadzi działalność w zakresie odzysku i przetwarzania:

  • metali żelaznych i nieżelaznych
  • makulatury
  • tworzyw sztucznych
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • odpadów niebezpiecznych
Stena Recycling jest częścią koncernu Stena Metall Group, działającego w 250 lokalizacjach na terenie 10 krajów: Polski, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Niemiec, Austrii, Czech, Rumunii i Włoch. Stena Metall Group prowadzi także działalność w obszarach: przerobu i dystrybucji stali oraz aluminium, międzynarodowego handlu metalami i olejami oraz operacji finansowych.

 

Wejdź do gry
Koło klimatu