O STENA EkoStacja | Stena Ekostacja

O STENA EkoStacja


 

STENA EkoStacja wpisuje się w rozwój nowoczesnego społeczeństwa: coraz więcej konsumujemy, coraz szybciej zużywamy produkty, coraz chętniej kupujemy nowości. Środowisko naturalnie nie nadąża za tymi zmianami. Każdy z nas może mu pomóc – włączając się aktywnie w proces wykorzystania cennych zasobów jakimi są odpady. Recykling surowców wtórnych obniża wykorzystanie energii, redukuje emisję CO2 do atmosfery i przyczynia się do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

STENA EkoStacja powstała w 2012 roku jako pierwsza w Warszawie stacja recyklingu dla mieszkańców. Obecnie istnieje już w dwóch lokalizacjach: w Warszawie oraz Swarzędzu koło Poznania. Można tu oddać wszystkie surowce wtórne oraz odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Zostaną one poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. W STENA EkoStacji przyjmujemy odpady:

  • drobne (butelki PET, puszki, makulatura),
  • wielkogabarytowe (meble, złom, opony),
  • elektroodpady (RTV i AGD, telefony, świetlówki, komputery)
  • niebezpieczne (tonery, baterie, akumulatory, aerozole)
  •  inne (styropian)

W Warszawie przyjmujemy także niepotrzebne ubrania, które przekazujemy do PCK.

Obiekty zbudowała szwedzka firma Stena Recycling, która jest liderem w dziedzinie kompleksowych usług w zakresie gospodarki opadami dla biznesu. Nasze stacje recyklingu powstały na bazie najlepszych skandynawskich doświadczeń w organizacji i prowadzeniu tego typu punktów zbiórki opadów do przetworzenia.

Więcej o Stena Recycling na: www.stenarecycling.pl

Zobacz także:

Jak do nas dojechać?

Jakie odpady przyjmujemy?

 

 

 

 

 

 

 

 


Wejdź do gry
Koło klimatu